info@colove.nl +31 (0)6 2122 7644

CoLove-Principe: Success is only two heartbeats away

CoLove helpt organisaties te werken uit het hart. De wederkerigheid van de liefde als analogie voor zakelijk succes. De liefdesbiochemie onderscheidt drie fases: wellust, aantrekkingskracht en toewijding. CoLove maakt gebruik van deze fases.  Ze vormen de basis van het CoLove-Principe. De implementatie van het CoLove-Principe vindt plaats in twee stappen.

CoLove-Principe

Liefdesbiochemie vertaalt naar organisatieniveau

De periode van wellust is de flirt. Je weet wel, die voorzichtige blikken die elkaar kruisen op een feestje of aan een bar. Het aanbieden van een drankje. De flirt laat zich zakelijk vertalen naar organisaties die zichzelf profileren op de arbeidsmarkt om medewerkers aan te trekken. Zich profileren om in het oog te vallen. Soms blijft het bij een flirt. Soms is de flirt de opstap naar de volgende fase: aantrekkingskracht.

Aantrekkingskracht is de periode van die heerlijke verliefdheid; van vlinders, blozende wangen en gebrek aan eetlust. In deze periode staan mensen bovengemiddeld open voor verandering en groei. Organisaties lijken echter vaak voorbij te gaan aan de kansen die zich in deze periode voordoen. Wanneer eenmaal een nieuwe medewerker ‘binnen’ is, verwachten we dat deze zich conformeert aan het bestaande stramien. Jammer, want deze periode zou niet alleen voor nieuwe medewerkers een ontdekkingstocht moeten zijn. Ook voor organisaties is er zoveel te ontdekken in die periode van verliefdheid.

De derde fase, die van toewijding, is de ware commitment (zoals het huwelijk). Zakelijk kan dit worden gezien als de periode waarin proeftijd overgaat in vast dienstverband. Hechting, geven en nemen, staan centraal. Niet bang zijn om het eens niet eens te zijn. Maar op basis van aandacht voor de ander en op basis van die behoefte acteren. Dat maakt 1 + 1 = 3. Dan ontstaat er meerwaarde op basis van verbondenheid.

Liefdesbiochemie in 2 stappen toepassen

Het CoLove-Principe daagt organisaties in twee, eenvoudige stappen uit tot werken vanuit het hart. Het CoLove-Principe maakt gebruik van de CoLove-Methodiek. De CoLove-Methodiek is een afgeleide van de 5 talen der liefde van Gary Chapman. Voorbeelden van de 5 talen der liefde? Hulpvaardigheid, bemoedigende woorden of een cadeautje. Die dingen die we van nature zo goed begrijpen en doen.

De eerste stap betrekt de medewerkers en versterkt de onderlinge verbondenheid. In deze stap wordt het vuur aangewakkerd met behulp van de CoLove-Toolbox. Naast onderlinge verbondenheid vindt in het verlengde optimalisatie van de klantrelatie plaats. Sterker nog, klanten dragen bij aan het onderscheidende vermogen en daarmee aan zakelijk succes.

In de tweede fase wordt het vuur dat met behulp van de CoLove-Toolbox is aangewakkerd ingebed. Boeien, de flirt, gaat over in binden. Er vindt verdieping plaats op basis van de 5 talen der liefde. Door stilstaan bij de ander en verbondenheid te verankeren in de organisatie ontstaat blijvende verandering. Daarmee biedt het CoLove-Principe een basis voor sociale innovatie en draagt bij aan de werkvreugde.

Werken vanuit het hart concreet

Werken vanuit het hart, gelukkige organisaties en verbondenheid op de werkvloer, het klinkt misschien zweverig. Eigenlijk is het heel eenvoudig. Benutten van die dingen die wij als mens van nature in ons hebben. De menselijke noot waarvan we zakelijk te weinig gebruik durven of weten te maken. Wat dacht je van een banaan geven aan de moeder die met een huilend kind de supermarkt inloopt? Het is slechts een voorbeeld. Maar zo makkelijk kan het zijn. Verbondenheid, betrokkenheid, het maakt het werk zoveel leuker en het maakt ons zoveel beter in wat we doen. Tevreden klanten niet te vergeten. O ja, wist je dat een klant die positief wordt verrast ter plekke 15% meer besteedt?

Meer weten over werken vanuit het hart? Zie ook het filmpje over het CoLove-Principe in 1,5 minuut in beeld.